Jippie

Aangezien je dit leest sta je op het punt iemand in te schrijven voor het nieuwe werkjaar vaan JoKriMo. Hier kunnen wij natuurlijk alleen maar blij om zijn.

Het lidgeld voor leden bedraagt dit jaar €15. Betalen kan dan via overschrijving op BE36 7340 3371 4781.

We hebben sinds dit jaar ook een group sympathisanten. Deze betalen slechts €5 en zijn hiermee wekom op de Gezelliges. Ook zij kunnen betalen kan via overschrijving op BE36 7340 3371 4781 of cash op de GA.

Om zeker te zijn dat uw inschrijving lukt zal u een bevestigingsmail ontvangen. Deze bevat ook het lidnummer. Dit is een unieke code die elk lid krijgt om onze administratie te vergemakkelijken. Gelieve dit nummer, indien mogelijk, ook bij de overschrijving te vermelden.